การตั้งสายกีต้าร์โดยการเทียบเสียง

Posted: ธันวาคม 3, 2011 in Guitar Basic

การตั้งสายกีตาร์ ด้วยการเทียบสายในแต่ละสายของกีตาร์

เมื่อได้เสียงสายหนึ่งที่ได้มาตรฐาน(เสียง มี หรือ E) แล้วต่อไปจะทำการเทียบเสียงสายกีตาร์สายต่างๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้

– ดีดสายหนึ่งสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง มี (E) 329.6 Hz
ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สองช่องที่ห้าพยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่หนึ่ง เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสองที่มาตรฐาน
สายสองสายเปล่าจะ มีระดับเสียง ที (B) 246.92 Hz 

– ดีดสายที่สองสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง ที (B) ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สามช่องที่สี่ พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สาม เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสามที่มาตรฐาน
สายสามสายเปล่าจะ มีระดับเสียง โซ (G) 196.0 Hz 

– ดีดสายสามสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง โซ (G) ที่มาตรฐานแล้วกดสายที่สี่ช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สาม เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายสี่ที่มาตรฐาน
สายสี่สายเปล่าจะ มีระดับเสียง เร (D) 146.8 Hz 

– ดีดสายสี่สายเปล่าที่ได้ระดับเสียง เร (D) ที่มาตรฐานแล้ว กดสายที่ห้าช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่สี่ เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายห้าที่มาตรฐาน
สายห้าสายเปล่าจะ มีระดับเสียง ลาี (A) 110 Hz 

– ดีดสายห้าสายเปล่าที่ได้ระดับเสียง ลา (A) ที่มาตรฐานแล้ว กดสายที่หกช่องที่ ห้า พยายามปรับเสียงให้มีระดับเสียง
เท่ากับสายเปล่าสายที่ห้า เมื่อมีระดับเสียงที่เท่ากันแล้วก็จะได้เสียงของสายหกที่มาตรฐาน
สายหกสายเปล่าจะ มีระดับเสียง มี (E) 83.4 Hz 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s